מפתח האתר

 

עמוד הבית

 

אודות IsraCampus

 

חיפוש

 

English

 

Русский

 

מוסדות חינוך ישראליים

 

   אוניברסיטת בן גוריון

   האוניברסיטה העברית

   אוניברסיטת תל אביב

   אוניברסיטת חיפה

   מוסדות חינוך אחרים

 

Gallery of Rogues

    A-C

    D-G

    H-K

    L-N

    O-R

    S-V

    W-Z

 

קיצוניות אקדמית ישראלית כללית

 

קיצונים אקדמים ישראליים בחו"ל

 

חתימות של אקדמאים ישראליים על עצומות אנטי-ישראליות

 

ALEF Watch

 

Goldblum Watch

 

IDI Watch

 

מאמרי IsraCampus

 

כתובות לתלונות

 

צור קשר

 

חתימות של אקדמאים ישראליים על עצומות אנטי-ישראליות

קריאה של מאות חברי סגל לחבל במרכז האוניברסטאי אריאל בשומרון ע"ב מיקומו הגיאוגרפי

ניסיון נוסף בשרשרת של עצומות הנועדות לקלקל לאוניברסיטת אריאל (לעצומות הקודמות ראה כאן וכאן)

המכללה באריאל הוקמה בשטחים הכבושים כחלק מתפיסת עולם הגורסת שעל ישראל להמשיך לעד במצב של כיבוש השטחים. מדיניות זו שוללת את הקמתה של מדינה פלסטינית עצמאית, ומובילה בהכרח לדיכוי אלים של האוכלוסייה הפלסטינית. הפלסטינים שגרים באזור שבקרבו הוקמה אריאל והמכללה ממודרים מגישה אליה. מוסד אקדמי שפועל במקום בו הוא אינו משרת את האוכלוסייה המקומית, ולמעשה מתנכר ומתעלם לחלוטין מקיומה, אינו יכול להיות חלק מהאקדמיה החופשית במדינה דמוקרטית.

האקדמיה הישראלית שגשגה עד היום בזכות היותה חלק מחברה חופשית במדינה דמוקרטית, ועם קשרים הדוקים לאקדמיה במדינות הדמוקרטיות בעולם. עירוב האקדמיה הישראלית באידיאולוגיה של כיבוש ודיכוי מערערת את הקשר הזה ומכאן מאיימת לפגוע קשות ביכולת התפקוד של האקדמיה הישראלית.

המשך הכיבוש וההתנחלויות הורס את התשתית הדמוקרטית של ישראל. הדמוקרטיה היא נשמת אפה של האקדמיה, ומכאן שאנו רואים מחובתנו לעצור את הניסיון לרתום את האקדמיה לשירות הכיבוש.
...
4. אנו קוראים לור"ה [לועד ראשי האוניברסיטאות] לסרב לקבל לשורותיו את נציג אוניברסיטת אריאל.

בין החותמים
67.       ענת             בילצקי                   פילוסופיה                                  אונ' תל אביב
122
.     עמירם         גולדבלום               ביוטכנולוגיה                               אונ' העברית
129
.     ניב               גורדון                     פוליטיקה וממשל                        אונ' בן-גוריון
134
.     רחל             גיורא                     בלשנות                                     אונ' תל אביב
143
.     חיים             גנז                        משפטים                                   אונ' תל אביב
187
.     אלון              הראל                    משפטים                                   אונ' העברית
230
.     חנן              חבר                      ספרות                                      אונ' העברית
267
.     אורן             יפתחאל                גאוגרפיה                                   אונ' בן-גוריון
298
.     אורלי            לובין                      ספרות                                      אונ' תל אביב
324
.     עידן              לנדו                      ספרויות זרות ובלשנות                אונ' בן-גוריון
326
.     מיכה            לשם                     פסיכולוגיה                                 אונ' חיפה
344
.     ענת             מטר                      פילוסופיה                                  אונ' תל אביב
366
.     ג'אד             נאמן                     קולנוע                                       אונ' תל אביב
402
.     חנה             ספרן                     מדע המדינה                             מכ' עמק-יזרעאל
405.     אברהם        עוז                        תיאטרון וספרות עברית               אונ' חיפה
422.     דני               פילק                     פוליטיקה וממשל                        אונ'בן-גוריון
430
.     נורית            פלד-אלחנן            שפות                                        אונ'העברית
447
.     ביל              פרידמן                  אנגלית                                      אונ'חיפה
487
.     מנחם          קליין                      מדע המדינה                             אונ' בר-אילן
497
.     ורד              קראוס                   סוציולוגיה                                  אונ'חיפה
541
.     חגי              רם                        לימודי המזרח התיכון                  אונ'בן-גוריון
567
.     דוד              שולמן                    לימודים הודיים וארמניים             אונ'העברית

 

 

למאמר המקורי עקוב אחר הלינק כאן

לעצור את אוניברסיטת אריאל סכנה לאקדמיה בישראל

מאת wp
פורסם בתאריך 14 בפברואר 2012

הפיכת המכללה באריאל לאוניברסיטת מחקר מעמידה בסכנה את האקדמיה הישראלית כולה.

1. אקדמיה בשירות אידיאולוגיה פוליטית

הקמת המכללה באריאל, ושדרוגה המתוכנן לאוניברסיטה, הינה חלק ממאמץ ההתנחלויות הכללי שניצב במרכזו של הויכוח הפוליטי בישראל ב-45 השנים האחרונות. הקמת מכללת אריאל נבעה משיקולים פוליטיים ללא קשר לצורכי הפיתוח של האקדמיה בישראל. הקמת מוסד אקדמי לצורך שירות מטרה פוליטית מובהקת ושנויה במחלוקת, היא בעייתית ביותר. משהוקם, ההחלטות הנוגעות למוסד כזה יהיו מודרכות ע"י שיקולים פוליטיים ולא רק אקדמיים. הסגל של מוסד זה לא יהיה מורכב אך ורק לפי רמתו האקדמית אלא גם לפי גוון פוליטי מובהק. מקרים קודמים בהיסטוריה בהם גויסה האקדמיה, או התיישרה, לשירות מטרות פוליטיות של השלטון הסתיימו בהרס האקדמיה, דרדור רמתה ופגיעה אנושה באמינותה.

ב-14.1.2011 אמרה פרופ' כרמי (יו"ר ור"ה): "עיקרון ראשון במעלה בעולם המדע, המחקר וההוראה הינו שהעיסוק האקדמי אמור להיות מנותק מפניות אידיאולוגיות או פוליטיות". אין ספק שהקמת אוניברסיטה באריאל איננה מאפשרת קיום של פעילות אקדמית העונה על הקריטריונים הללו.

2. זיהוי האקדמיה הישראלית כולה כתומכת ומעורבת בהתנחלויות ובכיבוש

מרגע שהמועצה להשכלה גבוהה (מל"ג) והועדה לתכנון ולתקצוב (ות"ת), שהם הגופים המרכזיים המנהלים את ההשכלה הגבוהה בישראל, יהיו שותפים להכנסת אוניברסיטת אריאל לחיקם, תיווצר זיקה בין האקדמיה הישראלית כולה ומדיניות ההתנחלויות והכיבוש. קשרי האקדמיה הישראלית עם זו בעולם הינם ענפים, אישיים, ובלעדיהם לא הייתה האקדמיה בארץ נמצאת בחזית המדע העולמי. רוב מכריע של הקולגות שלנו ברחבי העולם, שאוהבים את ישראל ושמחים להיות בקשר אקדמי עם ישראלים, סולדים מהכיבוש וממדיניות ההתנחלויות.

חרם אקדמי סלקטיבי כבר קיים היום: חוקרים באריאל מנועים מלהגיש בקשות למענקי מחקר בקרנות רבות בעולם (כולל הקרן הדו-לאומית ארה"ב-ישראל), והם מפוצים ע"י משרד המדע מתקציב מיוחד שהועמד למטרה זו בלבד. זיהוי האקדמיה הישראלית כולה עם מדיניות ההתנחלויות יעמיד אותה בסכנה.

3. אקדמיה לא דמוקרטית

המכללה באריאל הוקמה בשטחים הכבושים כחלק מתפיסת עולם הגורסת שעל ישראל להמשיך לעד במצב של כיבוש השטחים. מדיניות זו שוללת את הקמתה של מדינה פלסטינית עצמאית, ומובילה בהכרח לדיכוי אלים של האוכלוסייה הפלסטינית. הפלסטינים שגרים באזור שבקרבו הוקמה אריאל והמכללה ממודרים מגישה אליה. מוסד אקדמי שפועל במקום בו הוא אינו משרת את האוכלוסייה המקומית, ולמעשה מתנכר ומתעלם לחלוטין מקיומה, אינו יכול להיות חלק מהאקדמיה החופשית במדינה דמוקרטית.

האקדמיה הישראלית שגשגה עד היום בזכות היותה חלק מחברה חופשית במדינה דמוקרטית, ועם קשרים הדוקים לאקדמיה במדינות הדמוקרטיות בעולם. עירוב האקדמיה הישראלית באידיאולוגיה של כיבוש ודיכוי מערערת את הקשר הזה ומכאן מאיימת לפגוע קשות ביכולת התפקוד של האקדמיה הישראלית.

המשך הכיבוש וההתנחלויות הורס את התשתית הדמוקרטית של ישראל. הדמוקרטיה היא נשמת אפה של האקדמיה, ומכאן שאנו רואים מחובתנו לעצור את הניסיון לרתום את האקדמיה לשירות הכיבוש.

לפיכך:

1. אנו קוראים לשר החינוך גדעון סער לעצור את התהליך של הכרזה על מכללת אריאל כאוניברסיטה.

2. היה ומהלך כזה יתקדם ויגיע לדיון במל"ג, אנו קוראים לחברי המל"ג להצביע נגד ההצעה ולדחות אותה. מתן חסות של המל"ג לאוניברסיטה באריאל יעמיד בסימן שאלה את מעמדה בעולם ואת שיתופי הפעולה הבינלאומיים שלה.

3. היה וההחלטה תעבור, אנו קוראים לחברי המל"ג וות"ת בעלי האחריות והמצפון להתפטר במחאה. חברים שיישארו בועדות אילו יישאו באחריות מלאה להרס האקדמיה בישראל.

4. אנו קוראים לור"ה לסרב לקבל לשורותיו את נציג אוניברסיטת אריאל.

5. אנו קוראים לסטודנטים וחברי הסגל במכללת אריאל לעבור לאוניברסיטאות או מכללות בתחומי מדינת ישראל, ואנו קוראים לאוניברסיטאות והמכללות בישראל לעשות כמיטב יכולתן לסייע להם בכך.

 

למסמך החתומים על העצומה המקורי

http://israeli-academics-for-peace.org.il/wp-content/uploads/2011/02/רשימת-חותמים-לעצור-62.pdf

         שם           משפחה           מחלקה                                       מוסד
1
.      ניר           אביאלי             סוציולוגיה ואנתרופולוגיה                  אונ' בן-גוריון
2
.      מיכל         אביעד             קולנוע                                        אונ' תל אביב
3
.      אהרון        אביתר             גאופיסיקה                                    אונ' תל אביב
4
.      זהר          אביתר             פסיכולוגיה                                   אונ' חיפה
5
.      ארנון         אברון              מדעי המחשב                               אונ' תל אביב
6
.      יוסי           אברון              פיסיקה                                       טכניון
7
.      עודד         אגם                פיסיקה                                       אונ' העברית
8
.      חנה          אדוני               תקשורת                                      המר' הבינתחומי
9
.      צח            אדם                מדעי הצמח                                 אונ' העברית
10
.     אמנון         אהרוני             פיסיקה                                       אונ' בן-גוריון
11
.     מיכל         אהרוני             היסטוריה, פילוסופיה ומדעי היהדות    אונ' הפתוחה
12
.     עופר         אהרוני             פיסיקה                                       מכון וייצמן
13
.     מיכה         אולמן              פיסול                                          בצלאל
14
.     שבתאי       אונגורו             הסטוריה ופילוסופיה של המדעים        אונ' תל אביב
15
.     עדי           אופיר              היסטוריה ופילוסופיה של המדעים       אונ' תל אביב
16
.     ערן           אופק               פיסיקה                                       מכון וייצמן
17
.     אסא          אורבך             פיסיקה                                       טכניון
18
.     דן             אורון               פיסיקה                                       מכון וייצמן
19
.     יעקב         אושמן              הנדסת אוירונוטיקה וחלל                 טכניון
20
.     ירון           אזרחי              מדע המדינה                                אונ' העברית
21
.     סדרה        אזרחי              ספרות כללית והשוואתית                  אונ' העברית
(22.    בנימין        איזק                היסטוריה                                    אונ' תל אביב           פרס ישראל, היסטוריה (2008
23
.     טל            אייל                פסיכולוגיה                                   אונ' בן-גוריון
24
.     אווה          אילוז               סוציולוגיה                                    אונ' העברית
25
.     יובל          אילון                היסטוריה, פילוסופיה ויהדות              האונ' הפתוחה
26
.     עפרי         אילני               היסטוריה                                    אונ' תל אביב
27
.     פיקי          איש-שלום         יחסים בינלאומיים                           אונ' העברית
28
.     יואב          אישן                כימיה                                         טכניון
29
.     חנן           איתי                מדעי החיים                                 אונ' בן-גוריון
30
.     תמר         אלאור              סוציולוגיה ואנתרופולוגיה                  אונ' העברית
31
.     פרימה       אלבז-לוביש       חינוך                                          אונ' חיפה
32
.     גדי           אלגזי               היסטוריה                                    אונ' תל אביב
33
.     גיא           אלוני               חינוך                                          אונ' העברית
34
.     אהוד         אלטמן             פיסיקה                                       מכון וייצמן
35
.     קולמן        אלטמן             פיסיקה                                       טכניון
36
.     מירי          אליאב-פלדון      היסטוריה כללית                            אונ' תל אביב
37
.     מיכאל        אלקן               רפואה                                        אונ' בן-גוריון
38
.     טלי           אמיר               משפטים                                     מר' האק' למשפט
39
.     אורנה        אמסטר-חודר     מיקרוביולוגיה וגנטיקה מולקולרית       אונ' העברית
(40.    יוסף          אמרי               פיסיקה                                       מכון וייצמן   פרס ישראל, פיסיקה (2001
41
.     יעל           אמתי               פיזיולוגיה ונוירוביולוגיה                    אונ' בן-גוריון
42
.     דוד           אנגלברג           כימיה ביולוגית                               אונ' העברית
43
.     יהודה        אנזל               מדעי כדור הארץ                           אונ' העברית
44
.     יונתן          אנסון               עבודה סוציאלית                            אונ' בן-גוריון
45
.     דוד           אסף                היסטוריה של עם ישראל                  אונ' תל אביב
46
.     יהודה        אפק                מדעי המחשב                               אונ' תל אביב
47
.     אנדריה-אווה                     אפשטיין                                      פילוסופיה   אונ' תל אביב
48
.     יעקב         אקשטין            פיסיקה                                       טכניון
49
.     יגאל          אראל              מדעי כדור הארץ                           אונ' העברית
50
.     בנימין        ארבל              היסטוריה                                    אונ' תל אביב
51
.     מיכל         ארבל              ספרות                                        אונ' תל אביב
52
.     דפנה        ארדינסט-וולקן    שפה וספרות אנגלית                       אונ' חיפה
53
.     מירה         אריאל              בלשנות                                       אונ' תל אביב
54
.     עמוס         אריאלי             נוירוביולוגיה                                 מכון וייצמן
55
.     אריה         ארנון               כלכלה                                        אונ' בן-גוריון
56
.     ענבל         ארנון               פסיכולוגיה                                   אונ' חיפה
57
.     סטיבן        אשהיים            היסטוריה                                    אונ' העברית
58
.     יוני            אשר               תולדות האמנות                             אונ' חיפה
59
.     ענת          אשר               פילוסופיה                                    אונ' תל אביב
(60.    יהודה        באואר             יהדות זמננו                                 אונ' העברית            פרס ישראל, (2008
61
.     גד            בהיר               הנדסת חשמל                               טכניון
62
.     מישל         בוקובזה קאהן    צרפתית                                      אונ' תל אביב
63
.     ז'רום         בורדון              תקשורת                                      אונ' תל אביב
64
.     רות           בטלר              חינוך                                          אונ' העברית
65
.     עמוס         ביימל              מדעי המחשב                               אונ' בן-גוריון
66
.     יורם          בילו                סוציולוגיה ופסיכולוגיה                      אונ' העברית
67
.     ענת          בילצקי             פילוסופיה                                    אונ' תל אביב
68
.     גררדו        ביק                 כימיה                                         אונ' בר-אילן
69
.     מיכל         בירן                לימודי אסיה ואפריקה                      אונ' העברית
70
.     לואיז         בית-לחם          מדעי הרוח                                  אונ' העברית
71
.     גיא           בלוך               אקולוגיה, אבולוציה והתנהגות            אונ' העברית
72
.     שושנה       בלום-קולקה      תקשורת וחינוך                             אונ' העברית
73
.     דניאל        בלטמן             מכון ליהדות זמננו                          אונ' העברית
74
.     יונתן          בלמקר            זואולוגיה                                     אונ' תל אביב
75
.     שמשון       בלקין               מדעי החיים                                 אונ' העברית
76
.     אורי          בן אליעזר         סוציולוגיה ואנתרופולוגיה                  אונ' חיפה
77
.     מרדכי       בן-ארי             הוראת המדעים                             מכון וייצמן
78
.     נסים         בן-יוסף             פיסיקה שימושית                            אונ' העברית
79
.     איילת        בן-ישי              שפה וספרות אנגלית                       אונ' חיפה
80
.     אבנר         בן-עמוס           חינוך                                          אונ' תל אביב
81
.     אבינועם     בן-שאול           כימיה פיזיקלית                              אונ' העברית
82
.     גרשון        בן-שחר            פסיכולוגיה                                   אונ' העברית
83
.     רם           בן-שלום           היסטוריה, פילוסופיה ויהדות              האונ' הפתוחה
84
.     קרן           בנאי                הפרעות בתקשורת                         אונ' חיפה
85
.     אמיר         בנבג'י              ספרות עברית                               אונ' בן-גוריון
86
.     אייל          בנגל               רפואה                                        טכניון
87
.     גליה          בנזימן             ספרות, לשון ואמנויות                      האונ' הפתוחה
88
.     נח            בנינגה             היסטוריה כללית                            אונ' העברית
89
.     ג'יימס        בקר                כימיה                                         אונ' בן-גוריון
90
.     רועי          בר                  כימיה                                         אונ' העברית
91
.     ישראל       בר-דוד            הנדסת חשמל                               טכניון
92
.     אורי          בר-יוסף            יחסים בינלאומיים                           אונ' חיפה
93
.     אבריאל      בר-לבב            מדעי היהדות                                אונ' הפתוחה
94
.     ארז          בראון              פיסיקה                                       טכניון
95
.     ז'וזה         ברונר              היסטוריה גרמנית ומשפטים              אונ' תל אביב
96
.     יגאל          ברונר              לימודי מזרח אסיה                         אונ' העברית
97
.     גד            ברזילי             משפטים                                     אונ' חיפה
98
.     ישראל       ברטל              היסטוריה של עם ישראל                  אונ' העברית
99
.     יפתח         בריל               פילוסופיה                                    אונ' תל אביב
100
.   מיכה         ברכוז              פיסיקה                                       מכון וייצמן
101
.   מיכאל        ברנדייס           גנטיקה                                       אונ' העברית
102
.   אן             ברנהיים           הנדסה כימית                               אונ' בן-גוריון
103
.   נעמה        ברנר               הנדסה כימית                               טכניון
104
.   אורן          ברק                מדע המדינה                                אונ' העברית
105
.   נורית         ברק                מדעי הטבע                                 אונ' העברית
106
.   רון            ברקאי             היסטוריה                                    אונ' תל אביב
107
.   ניצה          ברקוביץ           לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה                 אונ' בן-גוריון
108
.   רוני           ברקי               פרמקולוגיה                                  טכניון
109
.   אותי          בת-אל             בלשנות                                       אונ' תל אביב
110
.   חוה בת-זאב                     שילדקרוט                                    צרפתית     אונ' תל אביב
111
.   אייל          ג'יניאו              חוג ללימודי האסלאם והמזה"ת          אונ' העברית
112
.   עליזה        ג'יניאו              היסטוריה כללית                            אונ' תל אביב
113
.   רות           ג'יניאו              הסטוריה כללית                             אונ' בן-גוריון
114
.   דפנה        ג'יניאו דולברג    מדעי ההתנהגות                            מכ' ת"א-יפו
115
.   מיכל         גבעוני              פוליטיקה וממשל                           אונ' בן-גוריון
116
.   בני           גדרון               מנהל עסקים                                אונ' בן-גוריון
117
.   ניר           גוב                 פיסיקה כימית                               מכון וייצמן
118
.   יובל          גוז'נסקי            תקשורת, קולנוע ותרבות הילד           מכללת ספיר
119
.   נורית         גוטמן              תקשורת                                      אונ' תל אביב
120
.   דוד           גוטניק             מיקרוביולוגיה מולקולרית                  אונ' תל אביב
121
.   מיכאל        גוטניק             נוירוביולוגיה                                 אונ' העברית
122
.   עמירם       גולדבלום          ביוטכנולוגיה                                 אונ' העברית
123
.   עמוס         גולדברג           היסטוריה של עם ישראל                  אונ' העברית
124
.   דניאלה      גולדפרב           פיסיקה כימית                               מכון וייצמן
125
.   עפרה        גולדשטיין-גדעוני סוציולוגיה ואנתרופולוגיה                  אונ' תל אביב
126
.   הרי           גולומב             תאטרון ולמוזיקולוגיה                      אונ' תל אביב
127
.   גליה          גולן                 לימודי ממשל                                אונ' העברית
128
.   דיויד         גוס                 ארכיטקטורה ובינוי ערים                  טכניון
129
.   ניב           גורדון              פוליטיקה וממשל                           אונ' בן-גוריון
130
.   שרון          גורדון              היסטוריה                                    אונ' העברית
131
.   עדנה        גורני               לימודים רב תחומיים                       אונ' חיפה
132
.   חגי           גחנזבורג          כימיה ביולוגית                               אונ' העברית
133
.   רות           גחנזבורג          ספרות השוואתית                           אונ' העברית
134
.   רחל          גיורא               בלשנות                                       אונ' תל אביב
135
.   עדו           גייגר               פילוסופיה                                    אונ' בן-גוריון
136
.   שמעונה     גינצבורג           מדעי הטבע והחיים                        אונ' הפתוחה
137
.   סנאית        גיסיס               היסטוריה ופילוסופיה של המדעים       אונ' תל אביב
138
.   שמואל       גל                  סטטיסטיקה                                 אונ' חיפה
139
.   מיכאל        גלוזמן              ספרות                                        אונ' תל אביב
140
.   אלי           גלזנר              מתימטיקה                                   אונ' תל אביב
141
.   יאיר          גלזנר              מתמטיקה                                    אונ' בן-גוריון
142
.   אבנר         גלעדי              לימודי המזרח התיכון                      אונ' חיפה
143
.   חיים          גנז                 משפטים                                     אונ' תל אביב
144
.   אורי          גניאל               הוראת המדעים                             מכון וייצמן
145
.   גידי           גרדר               הנדסה כימית                               טכניון
146
.   שמואל       גרואג              ארכיטקטורה                                בצלאל
147
.   איתן גרוסמן בלשנות           אונ' העברית
148
.   רפי           גרינברג           ארכיאולוגיה                                  אונ' תל אביב
149
.   רועי          גרינוולד           ספרות עברית                               אונ' העברית
150
.   יוסי           גרפינקל           ארכאולוגיה                                  אונ' העברית
151
.   נורית         גרץ                 ספרות לשון ואמנויות                       אונ' הפתוחה
152
.   ישראל       גרשוני             היסטוריה של המזה"ת ואפריקה         אונ' תל אביב
153
.   דוד           דגני                הנדסת מכונות                              טכניון
154
.   דוד           דה פריס          לימודי עבודה                                אונ' תל אביב
155
.   הלנה        דה-סביליה סינה סוציולוגיה ואנתרופולוגיה                  מכ' עמק-יזרעאל
156
.   גיא           דוידוב              משפטים                                     אונ' העברית
157
.   נדב          דוידוביץ'           מדעי הבריאות                              אונ' בן-גוריון
158
.   דיאנה        דולב               עיצוב פנים                                   מכון הטכ' חולון
159
.   איתן          דומאני             פיסיקה                                       מכון וייצמן
160
.   דויד          דוניץ               מדעים בדגש סביבתי                      סמינר הקיבוצים
161
.   יובל          דור                 ביולוגיה התפתחותית                      אונ' העברית
162
.   עידית        דורון               בלשנות                                       אונ' העברית
163
.   נתן           דסקל              רפואה                                        אונ' תל אביב
164
.   ליאון          דעואל              פסיכולוגיה ומדעי המוח                    אונ' העברית
165
.   חיים          דעואל לוסקי      פילוסופיה אמנות                            אונ' תל אביב
166
.   טל            דקל                לימודי נשים ומגדר                         אונ' תל אביב
167
.   דליה         דראי               פילוסופיה                                    אונ' בן-גוריון
(168.  טומי          דרייפוס            חינוך מתמטי מדעי וטכנולוגי             אונ' תל אביב           פרס ישראל, כלכלה (2002
169
.   ענת          הבר                זואולוגיה                                     אונ' תל אביב
170
.   אורי          הדר                פסיכולוגיה                                   אונ' תל אביב
171
.   רון            הוז                 חינוך                                          אונ' בן-גוריון
172
.   בני           הוכנר              נוירוביולוגיה                                 אונ' העברית
173
.   גיורא         הון                  פילוסופיה                                    אונ' חיפה
174
.   מתי          הוס                 ספרות עברית                               אונ' העברית
175
.   מנחם        הופנונג מדע      המדינה                                      אונ' העברית
176
.   ג'וליה        הורבט             מדעי הרוח                                  אונ' תל אביב
177
.   אלימלך      הורוביץ            הסטוריה יהודית                            אונ' בר-אילן
178
.   ליאת         הזנפרץ            חינוך                                          אונ' העברית
179
.   דפנה        הירש              סוציולוגיה, מדע המדינה ותקשורת      אונ' הפתוחה
180
.   אריאל        הירשפלד         ספרות עברית                               אונ' העברית
181
.   נעמן         הירשפלד         לימודי תרבות                               אונ' העברית
182
.   רות           הכהן-פינצ'ובר    מוסיקולוגיה                                  אונ' העברית
183
.   שרה         הלמן               סוציולוגיה ואנתרופולוגיה                  אונ' בן-גוריון
184
.   יונתן          הנדלזלץ          מדעי ההתנהגות                            מכ' ת"א-יפו
185
.   תלמה        הנדלר             פסיכולוגיה                                   אונ' תל אביב
186
.   אמיר         הר-גיל             תקשורת                                      מכ' האק' נתניה
187
.   אלון          הראל              משפטים                                     אונ' העברית
188
.   אהוד         הרושובסקי        מתימטיקה                                   אונ' העברית
189
.   אברהם      הרכבי             הוראת המדעים                             מכון וייצמן
190
.   תמר         הרמן               מדע המדינה                                האונ' הפתוחה
191
.   גלעד         הרן                 פיסיקה כימית                               מכון וייצמן
192
.   גיא           הרפז              משפטים                                     אונ' העברית
193
.   זאב          הרצוג              ארכיאולוגיה ותרבויות המז' התיכון       אונ' תל אביב
194
.   חנה          הרצוג              סוציולוגיה ואנתרופולוגיה                  אונ' תל אביב
195
.   דניאל        וגנר                כימיה                                         מכון וייצמן
196
.   צבי           וולברג             מדעי החיים                                 אונ' תל אביב
197
.   גדי           וולפספלד          מדע המדינה, תקשורת ועיתונאות       אונ' העברית
198
.   סטיב         ויינר                ביולוגיה מבנית                              מכון וייצמן
199
.   קרן           ויינר                אדריכלות                                    בצלאל
200
.   חיים          וייס                 ספרות עברית                               אונ' בן-גוריון
201
.   אלכס         וינגרוד             סוציולוגיה ואנתרופולוגיה                  אונ' בן-גוריון
202
.   רותי          וינטראוב          פילוסופיה                                    אונ' תל אביב
203
.   גדעון         ויס                  סטטיסטיקה                                 אונ' חיפה
204
.   ענת          ויסמן               ספרות עברית                               אונ' בן-גוריון
205
.   רותי          ויקטור             מדעי הרוח                                  אונ' העברית
206
.   אבנר         וישניצר            לימודי האסלאם והמזה"ת                 אונ' העברית
207
.   אילון          ועדיה              נוירוביולוגיה                                 אונ' העברית
208
.   מיכל         וקסלר              היסטוריה ותאוריה                          בצלאל
209
.   פול           וקסלר              בלשנות                                       אונ' תל אביב
210
.   קרול         וקסלר              היחידה להוראת שפות                    אונ' תל אביב
211
.   עינאל        ורדי                אנגלית                                        אונ' העברית
212
.   דרור         ורמן                היסטוריה                                    אונ' העברית
213
.   שרה         זדונאיסיק ארליך חינוך                                          בית ברל/לוינסקי
214
.   קובי          זוננשיין            פיסיקה                                       אונ' תל אביב
215
.   יעל           זיו                  בלשנות                                       אונ' העברית
216
.   טלי           זילברשטיין        תקשורת                                      אונ' הפתוחה
217
.   משה         זכאי                הנדסת חשמל                               טכניון
218
.   מיכאל        זכים                היסטוריה כללית                            אונ' תל אביב
219
.   נועם         זליגמן              משאבי טבע                                 מכון וולקני
220
.   יוסף          זלצמן              הנדסת חשמל                               טכניון
221
.   שלמה       זנד                 היסטוריה                                    אונ' תל אביב
(222.  שמעון        זנדבנק            ספרות השוואתית                           אונ' העברית            פרס ישראל בתרגום שירה (1996
223
.   אייל          זנדברג            תקשורת מכ'                                 אקד' נתניה
224
.   יוסף          זעירא              כלכלה                                        אונ' העברית
225
.   ענת          זעירא              עבודה סוציאלית                            אונ' העברית
226
.   דליה         זק"ש               מדעי הרווחה והבריאות                   אונ' חיפה
227
.   מושון         זר-אביב           תקשורת חזותית                            בצלאל
228
.   יאיר          זרמי               חקר המדבר                                אונ' בן-גוריון
229
.   ראסם        ח'מאיסי            גיאוגרפיה ולימודי סביבה                  אונ' חיפה
230
.   חנן           חבר                ספרות                                        אונ' העברית
231
.   דני           חורש              מדעי ההתנהגות                            מר' אקדמי פרס
232
.   נעמי         חזן                 מדע המדינה                                אונ' העברית
233
.   גלית          חזן-רוקם          ספרות עברית                               אונ' העברית
234
.   ערן           חיות                חינוך ופסיכולוגיה                           אונ' הפתוחה
235
.   אודליה       חיטרון             היסטוריה ותיאוריה                         בצלאל/העברית
236
.   איריס        חיימוב             פסיכולוגיה                                   מכ' עמק-יזרעאל
237
.   יצחק         חן                  היסטוריה כללית                            אונ' בן-גוריון
238
.   רז            חן-מוריס          מדע, טכנולוגיה וחברה                    אונ' בר-אילן
239
.   רן             חסין                פסיכולוגיה                                   אונ' העברית
240
.   דנה          טאובה             המכינה הקדם-אקדמית                   אונ' העברית
241
.   משה         טאובה             בלשנות                                       אונ' העברית
242
.   צבי           טאובר             פילוסופיה                                    אונ' תל אביב
243
.   עמליה       טביב               ביוכימיה של התא רפואה                 אונ' העברית
(244.  טוני          טוביה בז'רנו      חקר המים                                   אונ' בן-גוריון            פרס ישראל, (2008
(245.  דוד           טרטקובר         תקשורת חזותית                            בצלאל       פרס ישראל, עיצוב (2002
246
.   דבי           יבלונסקי           רפואה                                        טכניון
247
.   חוה          יבלונקה           ביולוגית אבולוציונית                        אונ' תל אביב
248
.   צבי           יגנדורף            אנגלית ותיאטרון                            אונ' העברית
249
.   דפנה        יואל                פסיכולוגיה                                   אונ' תל אביב
250
.   אמנון         יובל                היסטוריה                                    סמינר הקיבוצים
251
.   בועז          יובל                אנטומולוגיה                                 אונ' העברית
252
.   ישראל       יובל                מדעי היהדות                                אונ' העברית
253
.   ערן           יובל                תקשורת חזותית                            בצלאל
254
.   אסתר        יוגב                 היסטוריה                                    סמינר הקיבוצים
255
.   אדם          יודפת              מוסיקולוגיה                                  אונ' העברית
256
.   יורם          יום-טוב            זואולוגיה                                     אונ' תל אביב
257
.   יובל          יונאי                סוציולוגיה ואנתרופולוגיה                  אונ' חיפה
258
.   חנן           יורן                 היסטוריה                                    אונ' בן-גוריון
259
.   נועם         יורן                 תקשורת                                      המכללה למינהל
260
.   ניצה          ינאי                 סוציולוגיה ואנתרופולוגיה                  אונ' בן-גוריון
261
.   עלי           יסיף                ספרות                                        אונ' תל אביב
262
.   יוסי           יסעור              מינהל עסקים                                מכ' אק' רופין
263
.   דן             יעקבסון            לימודי עבודה                                אונ' תל אביב
264
.   חיים          יעקובי              פוליטיקה וממשל                           אונ' בן-גוריון
265
.   הילה         יעקובסון           מדעים קוגניטיביים ומדעי המוח         אונ' בן-גוריון
266
.   נורית         יערי                אמנות התאטרון                            אונ' תל אביב
267
.   אורן          יפתחאל           גאוגרפיה                                     אונ' בן-גוריון
268
.   ענת          ירדן                הוראת המדעים                             מכון וייצמן
269
.   מרים         ירדני               הסטוריה כללית                             אונ' חיפה
270
.   יוסי           ירושלמי           כלי מיתר                                     אק' למוסיקה
271
.   מרב          ירושלמי           אמנויות                                       אונ' בן-גוריון
272
.   עידית        ירושלמי           הוראת המדעים                             מכון וייצמן
273
.   חביבה       ישי                 ספרות עברית                               אונ' בן-גוריון
274
.   ערן           ישיב                כלכלה                                        אונ' תל אביב
275
.   דוד           כ"ץ                 היסטוריה                                    אונ' תל אביב
276
.   אבנר         כהן                 היסטוריה ותולדות ישראל                 אורנים/אונ' חיפה
277
.   אשר         כהן                 פסיכולוגיה                                   אונ' העברית
278
.   דורון         כהן                 פיסיקה                                       אונ' בן-גוריון
279
.   דניאל        כהן                 כימיה                                         אונ' העברית
280
.   ורוניקה      כהן                 חינוך מוסיקלי                               אקדמיה למוסיקה
281
.   יונתן          כהן                 תקשורת                                      אונ' חיפה
282
.   ירחמיאל     כהן                 מדעי היהדות                                אונ' העברית
283
.   עמיקם       כהן                 מיקרוביולוגיה                                אונ' העברית
284
.   עקיבא       כהן                 תקשורת                                      אונ' תל אביב
285
.   ערן           כהן                 בלשנות                                       אונ' העברית
286
.   נעמה        כהן                 הנגבי היסטוריה                            אונ' בן-גוריון
287
.   אודיה        כהן-רז             אמנות                                        אונ' הפתוחה
288
.   רון            כוזר                שפה וספרות אנגלית                       אונ' חיפה
289
.   זהבה        כספי               ספרות עברית                               אונ' בן-גוריון
290
.   יעל           כספי               פסיכולוגיה קלינית                          רמב"ם/טכניון
291
.   קאתלין       כץ                  עבודה סוציאלית                            אונ' העברית
292
.   דפנה        כרמלי              סיעוד                                         אונ' חיפה
293
.   יורם          כרמלי              סוציולוגיה ואנתרופולוגיה                  אונ' חיפה
294
.   יעקב         כתריאל            כימיה                                         טכניון
295
.   תמר         כתריאל            תקשורת                                      אונ' חיפה
296
.   שי            לביא               משפטים                                     אונ' תל אביב
297
.   הגר          להב                תקשורת                                      המכ' האק' ספיר
298
.   אורלי         לובין                ספרות                                        אונ' תל אביב
299
.   עודד         לוונהיים           יחסים בינ"ל                                 אונ' העברית
300
.   בועז          לוז                  מדעי כדור הארץ                           אונ' העברית
301
.   ארנון         לוטם               מדעי החיים                                 אונ' תל אביב
302
.   אנדרה       לוי                  סוציולוגיה ואנתרופולוגיה                  אונ' בן-גוריון
303
.   ארנון         לוי                  פילוסופיה                                    מכון ון-ליר
304
.   זק            לוי                  מדע המדינה                                אונ' חיפה
305
.   יונתה        לוי                  פסיכולוגיה                                   אונ' העברית
306
.   שמעון        לוי                  תאטרון\אמנויות                             אונ' תל אביב
307
.   דוד           לוי                  פאור מדע המדינה                         אונ' העברית
308
.   ערן           לוין                 מדעי החיים                                 אונ' תל אביב
309
.   אסתר        לוינגר              פקולטה למדעי הרוח                      אונ' חיפה
310
.   עידו          לויתן               חינוך ופסיכולוגיה                           אונ' הפתוחה
311
.   עדנה        לומסקי-פד        חינוך                                          אונ' העברית
312
.   רות           לורנד              פילוסופיה                                    אונ' חיפה
313
.   בעז          לזר                 מדעי כדור הארץ                           אונ' העברית
314
.   עינת         לחובר             תקשורת                                      מכללת ספיר
315
.   אליה         ליבוביץ            אסטרופיזיקה                                אונ' תל אביב
316
.   ארן           ליביו                סוציולוגיה, מדע המדינה ותקשורת      אונ' הפתוחה
317
.   עידן          ליברמן             אנגלית                                        מכללה למנהל
(318.  אילון          לינדנשטראוס    מתימטיקה                                   אונ' העברית            מדליית פילדס (2010
319
.   נתן           ליניאל              מדעי המחשב                               אונ' העברית
320
.   אורי          לירון                הוראת המדעים                             טכניון
321
.   אורן          לם                  חינוך מיוחד                                 אונ' חיפה
322
.   ישי           לנדא               היסטוריה, פילוסופיה ויהדות              האונ' הפתוחה
323
.   לואיס         לנדא               ספרות עברית                               אונ' בן-גוריון
324
.   עידן          לנדו                ספרויות זרות ובלשנות                     אונ' בן-גוריון
325
.   פרד          לנדמן              בלשנות                                       אונ' תל אביב
326
.   מיכה         לשם               פסיכולוגיה                                   אונ' חיפה
327
.   איריס        מאיר               פילוסופיה                                    אונ' תל אביב
328
.   עירית        מאיר               תקשורת ולשון עברית                      אונ' חיפה
329
.   רון            מאיר               הנדסת חשמל                               טכניון
330
.   עדינה        מאיר מריל        אמנויות                                       אונ' תל אביב
331
.   סנדרה       מאירי              ספרות, לשון ואמנויות                      האונ' הפתוחה
332
.   שי            מאירי              זואולוגיה                                     אונ' תל אביב
333
.   מילי          מאסס              עבודה סוציאלית                            אונ' העברית
334
.   דוד           מהלאל            הנדסה אזרחית                             טכניון
335
.   יורם          מוזס               הנדסת חשמל                               טכניון
336
.   עוזי           מוטרו              אבולוציה, סיסטמטיקה ואקולוגיה        אונ' העברית
337
.   גיא           מונדלק            משפטים                                     אונ' תל אביב
338
.   בן ציון        מוניץ               תיאטרון                                      אונ' תל אביב
339
.   יעל           מונק               ספרות, לשון ואמנויות                      האונ' הפתוחה
340
.   פנינה        מוצפי-האלר      מכון לסביבה וחקר המדבר               אונ' בן-גוריון
341
.   רעיה         מורג               תקשורת ועיתונאות                         אונ' העברית
342
.   אפרת        מורין               גאוגרפיה                                     אונ' העברית
343
.   עמוס         מוריס- רייך       תולדות ישראל                              אונ' חיפה
344
.   ענת          מטר               פילוסופיה                                    אונ' תל אביב
345
.   דן             מיודובניק          מדע המדינה ויחב"ל                       אונ' העברית
346
.   אניטה       מיטווך             אנגלית \ בלשנות                           אונ' העברית
347
.   יורם          מיטל               לימודי המזרח התיכון                      אונ' בן-גוריון
348
.   מיכאל        מיילר              כימיה                                         אונ' בן-גוריון
349
.   עודד         מילוא              פיסיקה                                       אונ' העברית
350
.   אופיר        מינץ-מנור         היסטוריה, פילוסופיה ויהדות              האונ' הפתוחה
351
.   ברוך         מינקה             ביוכימיה                                      אונ' העברית            פרס הנסיך אסטוריאס (ספרד (2010
352
.   אהוד         מירון               אנרגית שמש ופיסיקה סביבתית          אונ' בן-גוריון
353
.   יצחק         מלכסון             מתמטיקה                                    אונ' תל אביב
354
.   שרה         מלכסון             הפרעות בתקשורת                         מכללת הדסה
355
.   דניאל        ממן                סוציולוגיה ואנתרופולוגיה                  אונ' בן-גוריון
356
.   לאה          מנדלזיס           תקשורת                                      מכ' האק' נתניה
357
.   עזרא         מנדלסון           יהדות זמננו                                 אונ' העברית
358
.   שחר         מנדלסון           מתמטיקה                                    טכניון
359
.   שי            מנור               הנדסת חשמל                               טכניון
360
.   אודי          מקוב               סטטיסטיקה                                 אונ' חיפה
361
.   גד            מרום               כימיה                                         אונ' העברית
362
.   שמעון        מרום               רפואה                                        טכניון
363
.   ענת          מריל               פסיכולוגיה                                   אונ' העברית
364
.   שמואל       מרקו               גיאופיזיקה ומדעים פלנטריים             אונ' תל אביב
365
.   יעל           מַשלר              לשון עברית                                  אונ' חיפה
(366.  ג'אד          נאמן               קולנוע                                        אונ' תל אביב           פרס ישראל, קולנוע (2009
367
.   צביקה       נאמן               כלכלה                                        אונ' תל אביב
368
.   גולי           נאמן ערד         הסטוריה יהודית                            אונ' בן-גוריון
369
.   גידי           נבו                 ספרות עברית                               אונ' בן-גוריון
370
.   עודד         נבון                 מדעי כדור הארץ                           אונ' העברית
371
.   אריאל        נובופלנסקי        אקולוגיה מדברית                           אונ' בן-גוריון
372
.   אייל          נווה                היסטוריה                                    אונ' תל אביב
373
.   חיים          נוי                  תקשורת                                      המכ' האק' ספיר
374
.   יוסף          נוימן                מדעי החיים                                 אונ' תל אביב
375
.   יוסי           ניר                 פיסיקה                                       מכון וייצמן
376
.   לילך          ניר                 מדע המדינה ותקשורת                    אונ' העברית
377
.   רון            נעמן               פיסיקה כימית                               מכון וייצמן
378
.   תמנע        נפתלי              רפואה                                        אונ' תל אביב
379
.   בנבניסטה   נתן                 הנדסת אוירונוטיקה וחלל                 טכניון
380
.   אילן          סבן                 משפטים                                     אונ' חיפה
381
.   אירין         סבר                ספריית האוניברסיטה                      אונ' חיפה
382
.   שמואל       סבר                ספריית האוניברסיטה                      אונ' חיפה
383
.   מיכל         סובל               היסטוריה                                    אונ' חיפה
384
.   נעם          סובל               נוירוביולוגיה                                 מכון וייצמן
385
.   צבי           סובל               סוציולוגיה                                    אונ' חיפה
386
.   מיכאל        סולטמן            סוציולוגיה ואנתרופולוגיה                  אונ' חיפה
387
.   אורלי         סוקר               תקשורת                                      מכללת ספיר
388
.   עמנואל      סיון                 היסטוריה                                    אונ' העברית
389
.   דב            סיטון               מדעי הבריאות                              אונ' בן-גוריון
390
.   טל            סילוני              בלשנות                                       אונ' תל אביב
391
.   אליוט        סימון               שפה וספרות אנגלית                       אונ' חיפה
(392.  איימי         סינגר              היסטוריה של המזה"ת ואפריקה         אונ' תל אביב           פרס ישראל, (1977
393
.   נדרה        סלאח              טכנולוגיה חינוכית                          אונ' חיפה
394
.   רן             סמורודינסקי      הנדסת תעשיה וניהול                      טכניון
395
.   עוזי           סמילנסקי          פיסיקה                                       מכון וייצמן
396
.   אחמד        סעדי               פוליטיקה וממשל                           אונ' בן-גוריון
397
.   עמליה       סער                סוציולוגיה ואנתרופולוגיה                  אונ' חיפה
398
.   אילונה       ספקטור שירץ    בלשנות                                       אונ' העברית
399
.   גבריאלה    ספקטור-מרזל    עבודה סוציאלית                            מכללת ספיר
400
.   לוי            ספקטר            היסטוריה, פילוסופיה ומדעי היהדות    אונ' הפתוחה
401
.   אנה          ספרד              חינוך                                          אונ' חיפה
402
.   חנה          ספרן               מדע המדינה                                מכ' עמק-יזרעאל
403
.   אמוץ         עגנון               מדעי כדור הארץ                           אונ' העברית
404
.   יהודה        עגנון               הנדסה אזרחית וסביבתית                טכניון
405
.   אברהם      עוז                 תיאטרון וספרות עברית                    אונ' חיפה
406
.   רועי          עוזרי               פיסיקה                                       מכון וייצמן
407
.   עובדיה      עזרא               פילוסופיה                                    אונ' תל אביב
408
.   ברוך         עיטם               פסיכולוגיה                                   אונ' חיפה
409
.   סיימון        עמנואל            מדעי כדור הארץ                           אונ' העברית
410
.   אמנה        עת'אמנה          סוציולוגיה ואנתרופולוגיה                  אונ' בן-גוריון
411
.   דניאל        פודולסקי          פיסיקה                                       טכניון
412
.   יעל           פוזננסקי פסיכולוגיה                                             מכ' אק' אחווה
413
.   רנה          פוזננסקי           פוליטיקה וממשל                           אונ' בן-גוריון
414
.   רון            פולמן              פיסיקה                                       אונ' בן-גוריון
415
.   פרנק         פולק               מקרא                                         אונ' תל אביב
416
.   דני           פוקס               בלשנות וקוגניציה                           אונ' העברית
417
.   דוד           פורטס             הוראת המדעים                             מכון וייצמן
418
.   עידו          פורת               לימודי אירופה                               אונ' העברית
419
.   רוני           פז                  נוירוביולוגיה                                 מכון וייצמן
420
.   אמיר         פז-פוקס           משפטים                                     הקריה האק' אונו
421
.   עמוס         פיאט               מדעי המחשב                               אונ' תל אביב
422
.   דני           פילק               פוליטיקה וממשל                           אונ' בן-גוריון
423
.   הללי         פינסון              חינוך                                          אונ' בן-גוריון
424
.   יונה          פינסון              תולדות האמנות                             אונ' תל אביב
425
.   יהודה        פינצ'ובר           מתמטיקה                                    טכניון
426
.   עמית         פינצ'בסקי         תקשורת ועיתונאות                         אונ' העברית
427
.   ירמי          פינקוס             איור                                           שנקר
428
.   ענת          פירסט             תקשורת                                      המכ' האק' נתניה
429
.   יואב          פלד                מדע המדינה                                אונ' תל אביב
430
.   נורית         פלד-אלחנן        שפות                                         אונ' העברית
431
.   ג'קי           פלדמן             סוציולוגיה ואנתרופולוגיה                  אונ' בן-גוריון
432
.   רוּממה      פַלק                פסיכולוגיה וחינוך                           אונ' העברית
433
.   רפאל        פַלק                גנטיקה                                       אונ' העברית
434
.   מיכל         פן                   הנדסת תעשיה וניהול                      טכניון
435
.   אילנה        פרדס              מדעי הרוח                                  אונ' העברית
436
.   גדעון         פרוידנטל          הסטוריה ופילוסופיה של המדעים        אונ' תל אביב
437
.   אליזבת      פרוינד             ספרות אנגלית                               אונ' העברית
438
.   רם           פרוסט             פסיכולוגיה                                   אונ' העברית
(439.  איתמר       פרוקצ'יה          פיסיקה כימית                               מכון וייצמן   פרס ישראל, פיסיקה (2009
440
.   איריס        פרוש               ספרות עברית                               אונ' בן-גוריון
441
.   פול           פרוש               תקשורת ועיתונאות                         אונ' העברית
442
.   מוטי          פרי                 כלכלה                                        אונ' העברית
443
.   מנחם        פרי                 ספרות                                        אונ' תל אביב
444
.   ענת          פריאור             חינוך                                          אונ' חיפה
445
.   אלי           פרידלנדר         פילוסופיה                                    אונ' תל אביב
446
.   אלון          פרידמן            פיזיולוגיה ונוירוביולוגיה                    אונ' בן-גוריון
447
.   ביל           פרידמן            אנגלית                                        אונ' חיפה
448
.   ויקטור       פרידמן            סוציולוגיה ואנתרופולוגיה                  מכ' עמק-יזרעאל
449
.   ניר           פרידמן            הנדסה                                       אונ' העברית
450
.   איריס        פריי                לימודים הומניסטיים                        טכניון
451
.   מיכאל        פריי                רפואה                                        טכניון
452
.   אדו           פרלמן             רפואה                                        טכניון
453
.   ענר          פרמינגר           קולנוע, תקשורת ועיתונאות               אונ' העברית
454
.   חנן           פרנק               פסיכולוגיה                                   אונ' תל אביב
455
.   יהושע        פרנקל             היסטוריה של המזרח התיכון             אונ' חיפה
456
.   יוחנן          פרס                סוציולוגיה                                    אונ' תל אביב
457
.   חיים          פרשטמן           כלכלה                                        אונ' תל אביב
458
.   קובי          פתר                מתימטיקה                                   אונ' חיפה
459
.   ג'וליה        צ'ייטין              עבודה סוציאלית                            מכללת ספיר
460
.   יהושע        צאל                פסיכולוגיה                                   אונ' תל אביב
461
.   נעמה        צאל                ספרות עברית                               אונ' העברית
462
.   איתמר       צביק               הוראת המדעים                             אונ' העברית
463
.   ירון           צור                 הסטוריה יהודית                            אונ' תל אביב
464
.   משה         צימרמן            היסטוריה                                    אונ' העברית
465
.   רפי           צירקין-סדן         ספרות עברית                               אונ' העברית
466
.   חמוטל       צמיר               מדעי הרוח והחברה                       אונ' בן-גוריון
467
.   יהודה        צפתי               גנטיקה                                       אונ' העברית
468
.   נירית         קדמון              בלשנות                                       אונ' תל אביב
469
.   אורית        קדר                מדע המדינה                                אונ' העברית
470
.   ג'נינה        קהן-הורביץ       שפה וספרות אנגלית                       מכללת אורנים
471
.   גדי           קוזמא              מתמטיקה                                    מכון וייצמן
472
.   משה         קוטלר             פתולוגיה אימונולוגיה                       אונ' העברית
473
.   משה         קול                 אנטומולוגיה                                 אונ' העברית
474
.   יהושע        קולודני             מדעי כדור הארץ                           אונ' העברית            פרס ישראל, (מדעי כדור הארץ (2010
475
.   סילביאן      קולומבו            משפטים                                     אונ' חיפה
476
.   נעמה        קופלמן             זואולוגיה                                     אונ' תל אביב
477
.   אורה         קופמן              פסיכולוגיה                                   אונ' בן-גוריון
478
.   יהודה        קופפרמן           צרפתית                                      אונ' תל אביב
479
.   אורי          קופפרשמידט     היסטוריה של המזרח התיכון             אונ' חיפה
480
.   אורנה        קופרמן            הנדסה ומדעי המחשב                    אונ' העברית
481
.   רז            קופרמן            מתימטיקה                                   אונ' העברית
482
.   ליאו          קורי                היסטוריה ופילוסופיה של המדעים       אונ' תל אביב
483
.   אשר         קוריאט            פסיכולוגיה                                   אונ' חיפה
484
.   איתן          קימל               הנדסה ביו-רפואית                         טכניון
485
.   חן            קיסר               למדעי החיים ומדעי המחשב             אונ' בן-גוריון
486
.   נסים         קלדרון             ספרות עברית                               אונ' בן-גוריון
487
.   מנחם        קליין                מדע המדינה                                אונ' בר-אילן
488
.   דבורה       קלקין               חינוך                                          אונ' חיפה
489
.   עמית         קמה               תקשורת                                      מכ' עמק-יזרעאל
490
.   אדריאנה    קמפ                סוציולוגיה ואנתרופולוגיה                  אונ' תל אביב
491
.   רות           קנר                אמנות התיאטרון                            אונ' תל אביב
492
.   יוסף          קפלן               היסטוריה של עם ישראל                  אונ' העברית
493
.   ענת          קציר               תקשורת חזותית                            בצלאל
494
.   שאול         קציר               הסטוריה ופילוסופיה של המדעים        אונ' תל אביב
495
.   תמר         קציר               חינוך                                          אונ' חיפה
496
.   אילנה        קראוזמן בן-עמוס                                                מדעי הרוח אונ' בן-גוריון
497
.   ורד           קראוס             סוציולוגיה                                    אונ' חיפה
498
.   דני           קרוון               לאדריכלות                                   אונ' תל אביב
499
.   מיכל         קרומר נבו        עבודה סוציאלית                            אונ' בן-גוריון
500
.   רועי          קרייטנר           משפטים                                     אונ' תל אביב
501
.   נחום         קרלינסקי          חקר ישראל                                  אונ' בן-גוריון
502
.   סטיב         קרליש             כימיה ביולוגית                               מכון וייצמן
503
.   אלה          קרן                 מדע המדינה/היסטוריה                   אונ' הפתוחה
504
.   ארנון         קרן                 פילוסופיה                                    אונ' חיפה
505
.   מיכאל        קרן                 כלכלה                                        אונ' העברית
506
.   רותם         קרני                ביוכימיה וביולוגיה מולקולרית             אונ' העברית
507
.   אלכס         קרנר               היסטוריה כללית                            אונ' חיפה
508
.   אילנה        קשת               רפואה                                        אונ' העברית
509
.   אלי           קשת               ביולוגיה התפתחותית                      אונ' העברית
510
.   אורי          רביב               כימיה                                         אונ' העברית
511
.   דורית        רביד               לחינוך והחוג להפרעות בתקשורת       אונ' תל אביב
512
.   אמיתי        רגב                מתימטיקה ומדעי המחשב                מכון וייצמן
513
.   מוטי          רגב                סוציולוגיה, מדע המדינה ותקשורת      אונ' הפתוחה
514
.   פרנסס       רדאי               משפטים                                     אונ' העברית
515
.   שחר         רהב                למודי אסיה                                  אונ' חיפה
516
.   אבי           רובין               לימודי המזה"ת                             אונ' בן-גוריון
517
.   אריאל        רובינשטיין        כלכלה                                        אונ' תל אביב
518
.   קובי          רובינשטיין        מתמטיקה                                    טכניון
519
.   מיכאל        רובק               פילוסופיה                                    אונ' העברית
520
.   חגי           רוגני               ספרות                                        מכ' אורנים
521
.   רות           רודד               תולדות האסלאם והמזרח התיכון        אונ' העברית
522
.   ינון            רודיך              מדעי הסביבה                               מכון וייצמן
523
.   טובה         רוזן                 ספרות עברית                               אונ' בן-גוריון
524
.   זאב          רוזנהק            סוציולוגיה, מדע המדינה ותקשורת      אונ' הפתוחה
525
.   מישל         רוזנטל             תקשורת                                      אונ' חיפה
526
.   נורית         רוט בז'רנו        מדעי החיים                                 אונ' בן-גוריון
527
.   קתרין        רוטנברג           ספרויות זרות ובלשנות ומגדר            אונ' בן-גוריון
528
.   סוזן           רוטשטיין          בלשנות אנגלית                             אונ' בר-אילן
529
.   אורי          רול                 זואולוגיה                                     אונ' תל אביב
530
.   ורד           רום-קידר          מתמטיקה                                    מכון וייצמן
531
.   ארזה        רון                  כימיה                                         טכניון
532
.   דנה          רון                  הנדסת חשמל                               אונ' תל אביב
533
.   חגי           רון                  מדעי כדור הארץ                           אונ' העברית
534
.   עמירם       רון                  פיסיקה                                       טכניון
535
.   פרדי         רוקם               אמנות התיאטרון                            אונ' תל אביב
536
.   רבקה        ריבק               תקשורת                                      אונ' חיפה
537
.   דן             ריטר               הנדסת חשמל                               טכניון
538
.   אלחנן        ריינר               היסטוריה של עם ישראל                  אונ' תל אביב
539
.   אברהם      רינת               פיסיקה                                       מכון וייצמן
540
.   אורי          רם                 סוציולוגיה ואנתרופולוגיה                  אונ' בן-גוריון
541
.   חגי           רם                 לימודי המזרח התיכון                      אונ' בן-גוריון
542
.   אורית        רמון                היסטוריה                                    האונ' הפתוחה
543
.   שלומית      רמון-קינן          ספרות אנגלית וספרות השוואתית        אונ' העברית
544
.   מירי          רנרט              אנגלית                                        המכללה למנהל
545
.   ענת          רפאלי              הנדסת תעשיה וניהול                      טכניון
546
.   ג'ייסון         רפופורט           רפואה                                        אונ' העברית
547
.   טובה         רפופורט           ספרויות זרות ובלשנות                     אונ' בן-גוריון
548
.   תמר         רפופורט           חינוך                                          אונ' העברית
549
.   נורה         רש                 חינוך                                          אונ' העברית
550
.   זהר          שגב                החוג לתולדות ישראל                      אונ' חיפה
551
.   עידן          שגב                נוירוביולוגיה                                 אונ' העברית
552
.   דב            שגיא               נוירוביולוגיה                                 מכון וייצמן
553
.   אורון         שגריר             פילוסופיה                                    אונ' העברית
554
.   איריס        שגריר             היסטוריה                                    האונ' הפתוחה
555
.   אראלה      שדמי              לימודי נשים ומגדר                         מכ' בית-ברל
556
.   ראובן        שהם               ספרות עברית והשוואתית                 אונ' חיפה
557
.   טל            שובל               היסטוריה, פילוסופיה ומדעי היהדות    אונ' הפתוחה
(558.  יהודית       שובל               סוציולוגיה ואנתרופולוגיה                  אונ' העברית            פרס ישראל, מדעי החברה (1965
559
.   אילנה        שוהמי             חינוך                                          אונ' תל אביב
560
.   אדם          שווימר             פיסיקה                                       מכון וייצמן
561
.   יוסף          שוורץ              היסטוריה ופילוסופיה של המדעים       אונ' תל אביב
562
.   אורי          שויד                סוציולוגיה ואנתרופולוגיה                  אונ' בן-גוריון
563
.   אברהם      שוייגר              פסיכולוגיה                                   מכללת ת"א-יפו
564
.   אורן          שולדינר           ביולוגיה מולקולרית                         מכון וייצמן
565
.   צבי           שולדינר           מדיניות ומינהל ציבורי                     מכללת ספיר
566
.   שמעון        שולדינר           ביוכימיה                                      אונ' העברית
567
.   דוד           שולמן              לימודים הודיים וארמניים                  אונ' העברית
568
.   דימיטרי     שומסקי            היסטוריה של עם ישראל                  אונ' העברית
569
.   משה         שוקד               סוציולוגיה ואנתרופולוגיה                  אונ' תל אביב
570
.   דגנית        שוקן                עיצוב                                          שנקר
571
.   הלל          שוקן                אדריכלות                                    אונ' תל אביב
572
.   בני           שור שור           מדעי המחשב                               אונ' תל אביב
573
.   בעז          שושן               מדעי הרוח והחברה                       אונ' בן-גוריון
574
.   דן             שחר               פיסיקה                                       מכון וייצמן
575
.   רון            שחר               רפואה וטרינרית                            אונ' העברית
576
.   מיכאל        שטייניץ            רפואה                                        אונ' העברית
577
.   חיה          שטייר              סוציולוגיה                                    אונ' תל אביב
578
.   הלמן         שטרן              הנדסת תעשיה וניהול                      אונ' בן-גוריון
579
.   יחיאל        שיינטוך            הקתדרה ליידיש                            אונ' העברית
580
.   סמדר        שיפמן              ספרות                                        אונ' תל אביב
581
.   נעמי         שיר                ספרויות זרות ובלשנות                     אונ' בן-גוריון
582
.   אייל          שכטר              גנטיקה מולקולרית                         מכון וייצמן
583
.   משה         שכטר              פיסיקה                                       טכניון
584
.   נעם          שכטר              תקשורת חזותית                            בצלאל
585
.   עמית         שכטר              מדעי הרוח והחברה                       אונ' בן-גוריון
586
.   רלי           שכטר              לימודי המזרח התיכון                      אונ' בן-גוריון
587
.   לין            שלר                פוליטיקה וממשל                           אונ' בן-גוריון
588
.   אורי          שמיר              הנדסה אזרחית וסביבתית                טכניון
589
.   יעקב         שמיר              תקשורת ועיתונאות                         אונ' העברית
590
.   מיכל         שמיר              מדע המדינה                                אונ' תל אביב
591
.   מרב          שמיר              רפואה וטרינרית                            אונ' העברית
592
.   אייל          שמעוני            כימיה                                         מכון וייצמן
593
.   גדעון         שמעוני            יהדות בת זמננו                             אונ' העברית
594
.   ישעיהו       שן                  ספרות                                        אונ' תל אביב
595
.   אורי          שני                 ספרות, לשון ואומנויות                     אונ' הפתוחה
596
.   דב            שנער              תקשורת                                      המכ' האק' נתניה
597
.   נעמה        שפי                תקשורת                                      המכ' האק' ספיר
598
.   יוסי           שפיגל              מנהל עסקים                                אונ' תל אביב
599
.   שמאי        שפייזר             כימיה                                         טכניון
600
.   חיה          שפייר-מקוב       היסטוריה כללית                            אונ' חיפה
601
.   שרון          שפיר               אנטומולוגיה                                 אונ' העברית
602
.   גבי           שפר               מדע המדינה                                אונ' העברית
603
.   יעלה         שקד               מדעי כדור הארץ                           אונ' העברית
604
.   דניאל        שר                 ביולוגיה ימית                                אונ' חיפה
(605.  אריאל        ששה-הלוי         בלשנות                                       אונ' העברית            פרס ישראל, היסטוריה (1999
606
.   חוה          תובל               חינוך לגיל הרך                             המכ' האק' ילין
607
.   מוריס        תובל               כלכלה                                        אונ' העברית
608
.   תמי          תמיר               מדעי המחשב                               המר' הבינתחומי